C# 4.0 ile Gelen Yenilikler

Gelen yeniliklerden önce C#’ın daha önceki sürümlerine değinmek istiyorum.

  • C# 1.0 ile temel amaç yönetilen kod mekanizmasının sağlanmasıydı.
  • C# 2.0 ile generic tipler kullanılmaya başlandı ve dile yeni bir esneklik getirildi.
  • C# 3.0 ‘da ise LINQ mimarisi dile eklendi.LINQ ile XML,veri tabanı veya nesnelere dille entegre sorgular gönderilmesi imkanı sağlandı.
  • C# 4.0 ‘da ise temel amaç dinamik programlama. Dinamik programlama için “dynamic” anahtar kelimesi getirildi.Dynamic olarak tanımlanan değişkenlerin tipleri artık runtime da belli olmakta.Bu işlemlerde DLR (Dynamic Language Runtime) kullanılarak yapılmakta. Bu noktada karıştırılabilecek tek nokta ise C# 3.0 ise gelen “var” anahtar kelimesi. Ancak “var” tipleri compile-time da belli olan tipler.Yani ne değer alacağını önceden bilebiliyoruz. Okumaya devam et